leader

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби

 

ЧОРНОБАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

08 листопада 2016 року                                                                                № 108-к

Про оголошення конкурсу
на зайняття вакантної посади

державної служби

 

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 22, 23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 :

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби: головного спеціаліста юридичного сектору апарату районної державної адміністрації.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади, згідно з додатком (додається).

3. Відділу з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації оприлюднити інформацію про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби на офіційних веб-сайтах районної державної адміністрації та Нацдержслужби згідно з чинним законодавством та забезпечити прийом документів від кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби протягом 16 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

4. Визначити адміністратором під час проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби Дяденкову Людмилу Володимирівну, головного спеціаліста відділу з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Стилик В. Б. та відділ з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                         С. М. Джоболда

 

 

Додаток

до розпорядження

районної державної адміністрації

                     08.11.2016           №  108-к

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

головного спеціаліста юридичного сектору апарату

Чорнобаївської районної державної адміністрації

вул. Центральна, 152, смт Чорнобай Черкаської обл., 19900

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Головний спеціаліст проводить правову експертизу проектів нормативно-правових актів, інших розпоряджень районної  державної адміністрації. Готує письмові висновків у разі невідповідності проекту розпорядження чи іншого нормативного акта законодавству.

Бере участь у розробці проекти актів та інших документів правового характеру.

Надає правову допомогу структурним підрозділам Чорнобаївської районної  державної адміністрації, готує за участю інших підрозділів матеріали для передачі до судів.

Проводить досудову підготовку матеріалів по справах, що знаходяться в судах.

Веде довідково-інформаційну роботу з питань законодавства та нормативних актів, облік чинного законодавства, інших нормативних актів.

Здійснює облік позовних заяв, контролює їх розгляд, готує проекти доручень для представлення інтересів Чорнобаївської районної  державної адміністрації в судах та здійснює їх облік;

Організовує облік і зберігання законодавчих та інших нормативних актів з використанням сучасних технічних засобів, здійснює їх систематичність;

Проводить правову експертизу проектів договорів стороною в яких є Чорнобаївська районна  державна адміністрація. Бере участь в організації і проведенні семінарів-навчань з працівниками райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Аналізує матеріали що надійшли з органів юстиції, контролює стан та термін виконання вказівок та рекомендацій органів юстиції.

Забезпечує ведення діловодства у Секторі (службове листування, контроль термінів виконання).

 

2

Умови оплати праці   Згідно зі штатним розписом

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду   Безстроково

Перелік документів, необхідних для   участі в конкурсі, та строк їх подання: 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копії документів про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

 

Документи приймаються до 17.15 год. 24 листопада 2016 року включно.

Дата, час і місце проведення конкурсу: 30 листопада 2016 року о 14:00 год. за адресою:

смт Чорнобай Черкаської області, вулиця Центральна, 152, районна державна адміністрація.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:  Дяденкова Людмила Володимирівна,

тел. 2-37-32, email: kadr634@ukr.net

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта  Вища (молодший бакалавр або бакалавр)
2. Досвід роботи -
3. Володіння державною мовою  Вільно

 

 

3

 

Спеціальні вимоги

1. Освіта Вища юридична
2. Знання законодавства Конституція України;

Цивільний кодекс України

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» , «Про відпустки” та інші.

3. Професійні чи технічні знання  Вільне володіння комп’ютерною технікою
4. Спеціальний досвід роботи    -
5. Знання сучасних інформаційних технологій Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
6. Особистісні якості 1) відповідальність;

2) вміння працювати в стресових ситуаціях.

.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                        О. А. Брагінець