leader

Регуляторні акти

Інвестиційна програма на 2018-2020 роки

Додаток 1

Додаток 2,3,4

Додаток 5

Фінанасовий план

 

До відома споживачів теплової енергії ,яку виробляє та відпускає Чорнобаївське комунальне підприємство теплових мереж

   Згідно  Законів України “Про житлово – комунальні послуги “, Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», постанови Кабінету Міністрів України  від  01червня 2011р № 869 «Про забезпечення єдного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» згідно Порядку «формування тарифів на теплову енергію,її виробництво,транспортування та постачання ,послуги централізованого опалення і постачання гарячої води »згруповані планові витрати ,що включаються до повної собівартості теплової енергії ,її виробництва,транспортування та постачання. Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж сформовані тарифи.

cтруктура тарифу :

Показники

Одиниці виміру

Виробництво

Транспортування

Постачання

Опалення

ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ

Всього

Всього

Всього

Населення

Обсяги реалізації ТЕ всього, у т.ч.:

Гкал

5338,19

5338,19

5338,19

1293,88

 
населення

Гкал

1293,88

1293,88

1293,88

1293,88

бюджетні установи

Гкал

3430,90

3430,90

3430,90

інші споживачі

Гкал

613,41

613,41

613,41

Прямі витрати всього та витрати на збут

 

5555856

840218

125710

111033

6632817
 

 

83,8%

12,7%

1,9%

1,7%

100,0%
Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч.:

грн.

5079444

324200

0,00

0,00

 5403643
Прямі витрати на оплату праці

грн.

390502

422965

0,00

0,00

813467
Інші прямі витрати, у т.ч.:

грн.

85911

93052

0,00

0,00

178963
відрахування

грн.

85911

93052

178963
амортизація

грн.

0,00

0,00

грн.

Витрати на збут

грн.

   

125710

111033

236743
Завгальновиробничі витрати всього, у т.ч.:

грн.

579873

87695

13120

11589

692277
Виробнича собівартість та витрати на збут

 

6135729

927912

138831

122622

7325094

83,8%

12,7%

1,9%

1,7%

100,0%
Адміністративні всього, у т.ч.:

грн.

375723

56821

8501

7509

448554
Всього собівартість

грн.

6511452

984733

147332

130131

7773648

Порівняльна таблиця витрат закладених у діючий тариф в розрізі статей.

 

Фактично I пів2017р II 2016 р.

Витрати в діючому тарифі

Витрати в плановому тарифі 

Відхилення

Паливо в т.ч

4766613

5437736

4934807

-502929

паливо (газ)

2460488

4417524

1163301

-3254223

паливо (тверде паливо)

2306125

1020212

3771506

2751294

електроенергія

434748

248337

402211

153874

вода

12329

12172

25110

12938

витрати на оплату праці

1204256

944010

1620962

676952

нарахування на заробітну плату

250049

313221

326904

13683

матеріали, запасні частини, сіль,паливо

137560

86874

114458

27584

Інші витрати

306644

95489

349197

253708

всього витрат

7112199

7137839

7773649

635810

Відпущено Гкал

5684,09

6187

5338

-849

Тариф на виробництво, транспортування та постачання 1 Гкалтеплової енергії  для бюджетних організацій

2306,90

Тариф на виробництво, транспортування та постачання 1 Гкалтеплової енергії  для інших споживачів                                    2306,90
Тариф на опалення для населення :
за 1 Гкал згідно вузла  обліку

1838,92

за 1 кв м протягом року

19,38

за 1 кв м протягом опалювального сезону

39,97

 

 

 

 

 

           Споживачам бюджетних та інших організацій (установ) , що не мають приладів комерційного обліку нарахування проводитиметься за спожиту  теплову енергію   згідно теплового навантаження

             Відповідно ПОРЯДКУ «доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг ,структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної пропозиції територіальних громад» протягом 14 днів з дня доведення до споживачів інформації про зміну тарифів шляхом розміщення на офіційному  веб-сайті органу місцевого самоврядування приймаються зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб.

 

               Директор

              Чорнобаївського КПТМ                                                                                   Є.О.Самченко

 

 

До відома споживачів теплової енергії, яку виробляє та відпускає Чорнобаївське комунальне підприємство теплових мереж

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного  акта – рішення  Чорнобаївської  районної  ради  «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.03.2016  №5-4/VІІ «Про  Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району»

 

Відповідно  до  статей  9, 13  Закону  України  «Про  засади  державної регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності» від 11.09.2003                      № 1160 – ІV,  «Бюджетного Кодексу України», законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи»,  з  метою  одержання  зауважень  і  пропозицій  від  фізичних  та  юридичних  осіб,  їх  об’єднань  оприлюднюється  проект  рішення  Чорнобаївської  районної  ради  «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.03.2016  №5-4/VІІ «Про  Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району»  (надалі – Проект),  розроблений  відділом  економіки Чорнобаївської районної державної адміністрації.

Проект  спрямований  на забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району.

Проект  разом  з   аналізом  його  регуляторного  впливу  опубліковано  нижче.

З  текстом  проекту  та  аналізом  його  регуляторного  впливу  можна  ознайомитися  також  у  відділі  економіки Чорнобаївської районної державної адміністрації,  за  адресою:  смт Чорнобай,  вул.  Центральна,  152       тел.  2 – 35 – 75.

Зауваження  та  пропозиції  у  письмовій  формі  від  фізичних  та  юридичних  осіб,  їх  об’єднань  приймаються  протягом  місяця  з  дня  оприлюднення  на  адресу  розробника  19900, Черкаська  область,     смт  Чорнобай,  вул. Центральна,  152  тел. 2 – 35 – 75.

Е-mail: ecochornobai@meta.ua.

ЧОРНОБАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

«___» __________ 201_р.                                                                   №__- __/VІІ

 

                                                                                                       Проект

Про внесення змін до рішення районної ради від 31.03.2016    №5-4/VІІ «Про  Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району»

Відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання Чорнобаївської районної державної адміністрації від 26.04.2017   №165/01/01-38   районна рада                в и р і ш и л а:

 

1. Внести зміни до рішення районної ради від 31.03.2016  №5-4/VІІ «Про  Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району», а саме:

- пункт 2  розділу І Порядку забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району викласти в новій редакції:

«2. Перевізники здійснюють перевезення пільгових категорій на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району, при наданні  пільговиком водієві автобуса талона одноразового використання (далі – талон) на проїзд та пред’явленні відповідного посвідчення, що підтверджує право на пільгу.

Право на використання талону має тільки власник посвідчення.

За отриманням талонів громадяни, що мають право на безкоштовний проїзд згідно чинного законодавства,  звертаються до селищної та сільських рад за місцем реєстрації.

Селищна та сільські ради організовують виготовлення талонів (зразок додається),  засвідчує їх своєю гербовою печаткою, забезпечує їх зберігання, видачу та облік.

Розподіл і поширення талонів проводиться за заявочним принципом.

          Талон є документом суворої звітності – розміром 80х70 міліметрів з написом  зверху:   «Талон   для   обліку    безкоштовного   (пільгового)  проїзду

 

автотранспортом в автобусних  маршрутах загального користування в межах району».

Видача талонів проводиться селищною та сільськими радами з відміткою на талоні місяця та року його дії, прізвища, імені, по – батькові пільговика, номера та серії посвідчення, пунктів відправлення та прибуття. Про одержання талонів пільговик розписується у журналі обліку талонів.

Талон дійсний при наявності печатки селищної та сільської ради та підпису посадової особи, відповідальної за видачу талонів.»;

- пункт 3 розділу І Порядку забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району доповнити абзацом наступного змісту:

«До розрахунків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян додаються талони на проїзд.».

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

 

Додаток

до рішення районної ради

від «__»________201_ №__-__/VІІ

 

 

_________________________________

(назва  селищної або сільської ради)

 

ТАЛОН

для обліку безкоштовного(пільгового)

      проїзду  автотранспортом в автобусних маршрутах

загального користування в межах району

БЕЗ ПОСВІДЧЕННЯ НЕ ДІЙСНИЙ

___________________        20___рік

(місяць)

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові пільговика )

Посвідчення серія______№__________

Від ______________________________

(назва населеного пункту)

До ______________________________

(назва населеного пункту)

М.П._____________________________

(підпис посадової особи, відповідальної

за видачу талону)    

                                                                                                   Керівник секретаріату

                                                                                                  районної ради                                                          Л. Дражнікова

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Чорнобаївської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.03.2016 №5-4/VІІ «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та     з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  з метою обґрунтування необхідності державного регулювання у сфері забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району, а також здійснення аналізу впливу, який справлятиме рішення Чорнобаївської районної ради «Про внесення змін  до рішення районної ради від 31.03.2016 №5-4/VІІ «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району» на ринкове середовище Чорнобаївського району, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, які здійснюють пільгове перевезення окремих категорій громадян на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району а також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, для одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

Розробником проекту є відділ економіки Чорнобаївської райдержадміністрації.

 

Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом

державного регулювання, обґрунтування прийняття проекту регуляторного акту

 

У відповідності до статті 91 Бюджетного кодексу України до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Оскільки, на державному рівні відсутній механізм обліку перевезених пільгових категорій громадян та проведення розрахунків з компенсаційних виплат за пільговий проїзд, відділом економіки Чорнобаївської райдержадміністрації був розроблений Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району та затверджений на сесії районної ради рішенням від 31.03.2016                №5-4/VІІ.

Відповідно до Порядку забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району, з 1 квітня 2016 року перевізники здійснюють  перевезення пільгових категорій  – три рази в тиждень (вівторок, середа, четвер) на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району. Розрахунок проводиться в розмірі не більше 15 осіб за рейс. В березні-квітні  цього року кількість пільговиків значно збільшилась, що спричиняє перевантаження автобусів та наражає на небезпеку громадян.

При перевірці розрахунків на компенсацію за пільговий проїзд, наданих перевізниками, неодноразово було виявлено завищення кількості перевезених пільговиків та вартості наданих послуг.

У зв’язку з цим пропонується внести зміни до Порядку, якими передбачається введення талонів одноразового використання на проїзд. В результаті внесення змін пільгові категорії громадян отримають  право в будь-який день тижня скористатися безкоштовним проїздом та буде забезпечено чіткий облік кількості пільгових категорій та вартості наданих послуг.

 

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта:

 

Сфера інтересів держави: правове регулювання господарських та адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання в сфері перевезень.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання: забезпечення прозорості процедури щодо отримання компенсаційних виплат за перевезення пільгової категорії населення району.

Сфера інтересів громадян: підвищення матеріального забезпечення  пільгової категорії населення району шляхом економії коштів за пільговий проїзд по району.

 

Визначення цілі державного регулювання:

Забезпечення пільгового перевезення окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства користуються таким правом, згідно з статтею 37 Закону України «Про автомобільний транспорт».

За рахунок введення талонів на безкоштовний проїзд буде визначено фактичну кількість перевезених пільгових категорій населення та відшкодовано фактичні компенсації витрат перевізникам за перевезення пільгових категорій.

 

Альтернативні способи досягнення встановленої цілі:

 

Вирішення даного питання на державному рівні, зокрема, необхідність розробки  та впровадження єдиної методики обчислення компенсаційних виплат на покриття збитків від перевезення  пільгової категорії окремих громадян.

 

Переваги обраного способу досягнення встановленої цілі:

 

Встановлення перевезень пільгових категорій громадян на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району дасть змогу забезпечити перевезенням пільгових категорій всіх населених пунктів району.

Пільгові категорії громадян отримають  право в будь-який день тижня  здійснювати безкоштовний проїзд.

 

Опис механізмів і заходів для  розв’язання проблеми:

 

Пропонується встановити:

 Перевізники здійснюють перевезення пільгових категорій на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району, при наданні  пільговиком водієві автобуса талона одноразового використання (далі – талон) на проїзд та пред’явленні відповідного посвідчення, що підтверджує право на пільгу.

Право на використання талону має тільки власник посвідчення.

За отриманням талонів громадяни, що мають право на безкоштовний проїзд згідно чинного законодавства,  звертаються до селищної та сільських рад за місцем реєстрації.

Селищна та сільські ради організовують виготовлення талонів,  засвідчує їх своєю гербовою печаткою, забезпечує їх зберігання, видачу та облік.

Розподіл і поширення талонів проводиться за заявочним принципом.

Талон є документом суворої звітності – розміром 80х70 міліметрів з написом зверху: «Талон для обліку безкоштовного (пільгового) проїзду автотранспортом в автобусних маршрутах загального користування в межах району».

Видача талонів проводиться селищною та сільськими радами з відміткою на талоні місяця та року його дії, прізвища, імені, по – батькові пільговика, номера та серії посвідчення, пунктів відправлення та прибуття. Про одержання талонів пільговик розписується у журналі обліку талонів.

Талон дійсний при наявності печатки селищної та сільської ради та підпису посадової особи, відповідальної за видачу талонів.

Правовою підставою для отримання компенсаційних збитків перевізникам є договір, згідно якого управління з питань праці і соціального захисту населення Чорнобаївської райдержадміністрації   здійснює щомісячно відшкодування коштів за пільговий проїзд пасажирів автобусами загального користування відповідно до наданих розрахунків.

 

Обґрунтування можливості досягнення цілі у разі прийняття регуляторного акту:

 

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити більш вразливим категоріям громадян їх право на пільговий проїзд, передбаченого чинним законодавством України.

 

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту:

 

Вигоди

Витрати

Держава

За результатами впровадження даного порядку розрахунків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян спостерігається значна економія бюджетних коштів, що дає можливість покращувати якість послуг з пільгового перевезення пасажирів.

Часові витрати

Суб’єкт господарювання

Запровадження даного порядку розрахунків дасть змогу обрахувати кошти на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян згідно талонів, що забезпечить можливість отримання перевізниками компенсаційних виплат в повному обсязі за фактично надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян, що, в свою чергу, забезпечить можливість перевізникам розширювати існуючу мережу маршрутів.

Часові витрати на облік пільгових категорій та здійснення розрахунків на відшкодування

Громадяни

Пільгові категорії громадян отримають розширену мережу автобусних маршрутів та більш повне та якісне забезпечення послуги з пільгового проїзду.

Витрати відсутні

      

Оцінка  можливості впровадження  та виконання вимог регуляторного  акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого  самоврядування:

Для виконання вимог регуляторного акта пропонується відділу економіки  райдержадміністрації спільно з управлінням з питань праці і соціального захисту населення райдержадміністрації вибірково здійснювати перевірки перевізників щодо пільгових перевезень пасажирів, виконання маршрутів та заповнення звітних даних форми.

 

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на                                              

дію запропонованого регуляторного акта:

Найбільш впливовим зовнішнім чинником, що впливатиме на дію  запропонованого регуляторного акта, будуть зміни чинного законодавства України,  зокрема заміна пільг на надання адресної допомоги.

 

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту:

 

Запропонований термін дії регуляторного акта – без обмежень строку, але до  моменту внесення змін у нормативно-правові документи вищої юридичної сили.

 

Показники результативності регуляторного акта:

 

Для визначення  результативності  регуляторного  акта будуть  братись до  уваги такі показники:

-    кількість  перевезених пільговиків;

-  кількість  скарг  від  громадян щодо незабезпечення їх права на пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства України.

-    обсяги фінансування з місцевого бюджету.

Для забезпечення виконання показників можливе створення нових маршрутів та розширення кола перевізників, які фактично здійснюють пільгові перевезення.

 Додаткові показники відстеження результативності проекту рішення  (при необхідності) можуть бути визначені під час проведення базового, повторного та періодичного відстежень.

 Визначення  заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження  результативності  регуляторного акта в разі  його прийняття:


          Визначення  результативності даного регуляторного акта буде   проведено шляхом аналізу розрахунків, які надають перевізники в управління з питань праці і соціального захисту населення  райдержадміністрації, розмірів  проведених відшкодувань  перевізникам та кількості скарг по пільговому перевезенню.

Базове відстеження буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне  відстеження   результативності    регуляторного   акта
буде здійснюється через рік з дня набрання ним  чинності  або  набрання
чинності більшістю його положень,  але не пізніше двох років з дня
набрання чинності цим актом  або  більшістю  його  положень,  якщо
рішенням регуляторного органу,  який прийняв цей регуляторний акт,
не встановлено більш ранній строк.

Періодичні відстеження планується здійснювати один раз в три роки, з дня виконання заходів повторного відстеження.

Начальник відділу економіки

райдержадміністрації                                                                                І.В. Вовк

 

Експертний висновок

постійної комісії Чорнобаївської районної ради з питань планування бюджету та фінансів щодо проекту рішення Чорнобаївської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.03.2016 №5-4/VІІ «Про  Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району» з аналізом його регуляторного впливу

 

   Постійна комісія Чорнобаївської районної ради з питань планування, бюджету та фінансів, керуючись статтею 18 Регламенту Чорнобаївської районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 07.12.2015 №2-6/VII «Про Регламент Чорнобаївської районної ради сьомого скликання», рішення районної ради від 07.12.2015 №2-18/VII «Про повноваження щодо державної регуляторної політики»,  на виконання статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.03.2016 №5-4/VІІ «Про  Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

 1. Розробниками проекту регуляторного акта є Чорнобаївська районна державна адміністрація. Проект рішення підготовлено відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», подання Чорнобаївської районної державної адміністрації від 26.04.2017року №165/01/01 – 38.

2. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

На загальнодержавному рівні відсутній Порядок забезпечення пільгових категорій населення пільгами на проїзд.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (рішення районної ради від 27.12.2016 № 14 – 21/VII), строк підготовки – травень 2017 року, оприлюднений в загальнополітичній газеті Чорнобаївського району Черкаської області «Світлий шлях» 04.05.2017 року № 19(5590) та розміщено на офіційному веб-сайті Чорнобаївської районної ради в мережі Інтернет (www.  chornobajrada.gov.ua).

Відповідно до графіка проведені роботи з регуляторної процедури:

- розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальних громад та суб’єктів господарювання району  в загальнополітичній газеті Чорнобаївського району Черкаської області «Світлий шлях» у випуску від 04.05.2017 року № 19(5590) та на офіційному веб-сайті Чорнобаївської районної ради  мережі Інтернет (www.  chornobajrada.gov.ua);

- проінформовано членів територіальних громад та суб’єктів господарювання району про висловлення своїх зауважень та пропозицій в місячний термін з дня опублікування повідомлення в загальнополітичній газеті Чорнобаївського району Черкаської області «Світлий шлях»  від 04.05.2017 № 19(5590) та на офіційному веб-сайті Чорнобаївської районної ради та Чорнобаївської РДА в мережі Інтернет (www.  chornobajrada.gov.ua), які приймаються за адресою: 19900, Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Леніна, 152, тел..: 2 – 35 – 75 (email: ecochornobai@meta.ua;

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.03.2016 №5-4/VІІ «Про  Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району»  відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 3. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Регуляторний акт є обов’язковим для виконання розташованими на території району органами виконавчої влади, посадовими особами, суб’єктами господарювання та громадянами, які проживають на території району.

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та  з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою обґрунтування необхідності державного регулювання у сфері забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району, а також здійснення аналізу впливу, який справлятиме рішення Чорнобаївської районної ради «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району» на ринкове середовище Чорнобаївського району, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, які здійснюють пільгове перевезення окремих категорій громадян на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району, а також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, для одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

Розробником проекту є відділ економіки та розвитку інфраструктури Чорнобаївської райдержадміністрації.

Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом

державного регулювання, обґрунтування прийняття проекту регуляторного акту

У відповідності до статті 91 Бюджетного кодексу України до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Головним розпорядником коштів є управління з питань праці і соціального захисту населення Чорнобаївської районної державної адміністрації.

Головною проблемою є відсутність на державному рівні механізму обліку кількості перевезених пільгових категорій громадян та проведення розрахунків з компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

У зв’язку з цим розроблено Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району, в якому визначено категорії пільговиків; дні для перевезення пільгових категорій; кількість пільговиків в одному транспортному засобі; маршрути загального користування, на яких буде здійснюватися пільгове перевезення в межах району; зразок договору про компенсацію на пільговий проїзд та розрахунок відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій по фактичному тарифу, по якому здійснюються перевезення.

 Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта:

 Сфера інтересів держави: правове регулювання господарських та адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання в сфері перевезень.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання: забезпечення прозорості процедури щодо отримання компенсаційних виплат за перевезення пільгової категорії населення району.

Сфера інтересів громадян: підвищення матеріального забезпечення  пільгової категорії населення району шляхом економії коштів за пільговий проїзд по району.

 Визначення цілі державного регулювання:

Забезпечення пільгового перевезення окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства користуються таким правом, згідно з статтею 37 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Визначення фактичної кількості перевезених пільгових категорій населення та обсягів компенсації витрат перевізникам за їх перевезення.

 Альтернативні способи досягнення встановленої цілі:

Вирішення даного питання на державному рівні, зокрема, необхідність розробки  та впровадження єдиної методики обчислення компенсаційних виплат на покриття збитків від перевезення  пільгової категорії окремих громадян.

 

Переваги обраного способу досягнення встановленої цілі:

Встановлення перевезень пільгових категорій громадян на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району дасть змогу забезпечити перевезенням пільгових категорій всіх населених пунктів району.

Встановлення визначених днів перевезень пільгових категорій та кількості пільговиків дасть змогу перевізникам забезпечити безпеку пасажирських перевезень в частині не допущення перевантаження автобусів.

 

Опис механізмів і заходів для  розв’язання проблеми:

Пропонується встановити:

перевезення пільгових категорій громадян здійснюється на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району;

перевізники здійснюють перевезення пільгових категорій  – три рази в тиждень (вівторок, середа, четвер) на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району;

кількість пільговиків в одному транспортному засобі не повинна перевищувати 15 осіб;

розрахунок відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій по фактичному тарифу, по якому здійснюються перевезення;

правовою підставою для отримання компенсаційних збитків перевізникам є договір, згідно якого управління з питань праці і  соціального захисту населення Чорнобаївської райдержадміністрації   здійснює щомісячно відшкодування коштів за пільговий проїзд пасажирів автобусами загального користування відповідно до наданих розрахунків.

 

Обґрунтування можливості досягнення цілі у разі прийняття регуляторного акту:

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити більш вразливим категоріям громадян їх право на пільговий проїзд, передбаченого чинним законодавством України.

 

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту:

Вигоди

Витрати

Держава

За результатами впровадження даного порядку розрахунків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян спостерігається значна економія бюджетних коштів, що дає можливість покращувати якість послуг з пільгового перевезення пасажирів.

Часові витрати

Суб’єкт господарювання

Запровадження даного порядку розрахунків дасть змогу розподіляти кошти на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що забезпечить можливість отримання перевізниками компенсаційних виплат в повному обсязі за фактично надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян, що, в свою чергу, забезпечить можливість перевізникам розширювати існуючу мережу маршрутів.

Часові витрати на облік пільгових категорій та здійснення розрахунків на відшкодування

Громадяни

Пільгові категорії громадян отримають розширену мережу автобусних маршрутів та більш повне та якісне забезпечення послуги з пільгового проїзду.

Витрати відсутні

      

 

Оцінка  можливості впровадження  та виконання вимог регуляторного  акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого  самоврядування:

  Для виконання вимог регуляторного акта пропонується відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації спільно з управлінням з питань праці та соціального захисту населення райдержадміністрації вибірково здійснювати перевірки перевізників щодо пільгових перевезень пасажирів, виконання маршрутів, ведення обліку пільговиків та заповнення звітних даних форми.

 

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію

запропонованого  регуляторного акта:

         Найбільш впливовим зовнішнім чинником, що впливатиме на дію  запропонованого регуляторного акта, будуть зміни чинного законодавства України,  зокрема заміна пільг на надання адресної допомоги.

 

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту:

Запропонований термін дії регуляторного акта – без обмежень строку, але до  моменту внесення змін у нормативно-правові документи вищої юридичної сили.

 

Показники результативності регуляторного акта:

Для визначення  результативності  регуляторного  акта будуть  братись до  уваги такі показники:

-         кількість днів за місяць, в які здійснювалось пільгове перевезення;

-         кількість  виконаних рейсів за день,  за місяць;

-    кількість  перевезених пільговиків;

-   кількість  скарг   від  громадян  щодо  незабезпечення  їх  права  на пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства України.

-    обсяги фінансування з місцевого бюджету.

Для забезпечення виконання показників можливе створення нових маршрутів та розширення кола перевізників, які фактично здійснюють пільгові перевезення.

        Додаткові показники відстеження результативності проекту рішення (при необхідності) можуть бути визначені під час проведення базового, повторного та періодичного відстежень.

 

Визначення  заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження  результативності  регуляторного акта в разі  його прийняття:

          Визначення  результативності даного регуляторного акта буде   проведено шляхом аналізу розрахунків, які надають перевізники в управління з питань праці і соціального захисту населення райдержадміністрації, вибіркових перевірок обліку пільгових категорій перевізникам, розмірів  проведених відшкодувань  перевізникам та кількості скарг по пільговому перевезенню.

Базове відстеження буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом.

         Повторне відстеження   результативності   регуляторного  акта
буде здійснюється через рік з дня набрання ним  чинності  або  набрання
чинності більшістю його положень,  але не пізніше двох років з дня
набрання чинності цим актом  або  більшістю  його  положень,  якщо
рішенням регуляторного органу,  який прийняв цей регуляторний акт,
не встановлено більш ранній строк.

         Періодичні відстеження планується здійснювати один раз в три роки, з дня виконання заходів повторного відстеження.

Узагальнений висновок:

   Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету та фінансів за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 31.03.2016 №5-4/VІІ «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова постійної комісії районної

ради з питань планування, бюджету

та фінансів                                                                                    А.Ф. Чупрун

 

До відома споживачів теплової енергії, яку виробляє та відпускає Чорнобаївське комунальне підприємство теплових мереж

 

Проект рішення про Положення Про порядок оплати за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у районній комунальній власності

 

Розпорядження про втрату чинності

 

Аналіз регуляторного впливу про втрату чинності розпорядження

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Чорнобаївської районної ради «Про затвердження умов проведення конкурсу на право оренди

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Чорнобаївської районної ради «Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу майна районної комунальної власності»

Експертний висновок

постійної комісії Чорнобаївської районної ради з питань планування бюджету та фінансів щодо проекту рішення Чорнобаївської районної ради «Про  Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району» з аналізом його регуляторного впливу

 

 

Постійна комісія Чорнобаївської районної ради з питань планування, бюджету та фінансів, керуючись статтею 18 Регламенту Чорнобаївської районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 07.12.2015 №2-6/VII «Про Регламент Чорнобаївської районної ради сьомого скликання», рішення районної ради від 07.12.2015 №2-18/VII «Про повноваження щодо державної регуляторної політики»,  на виконання статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення районної ради «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

 

1. Розробниками проекту регуляторного акта є Чорнобаївська районна державна адміністрація. Проект рішення підготовлено відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», подання Чорнобаївської районної державної адміністрації від 28.01.2016 року №27.

 

2. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

На загальнодержавному рівні відсутній Порядок забезпечення пільгових категорій населення пільгами на проїзд.

В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, строк підготовки – березень 2016 року, оприлюднений в загальнополітичній газеті Чорнобаївського району Черкаської області «Світлий шлях» 04.02.2016 року №6(5532) та розміщено на офіційному веб-сайті Чорнобаївської районної ради та Чорнобаївської РДА в мережі Інтернет (www.  chornobajrada.gov.ua).

Відповідно до графіка проведені роботи з регуляторної процедури:

- розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальних громад та суб᾽єктів господарювання району  в загальнополітичній газеті Чорнобаївського району Черкаської області «Світлий шлях» у випуску від 04.02.2016 року №6(5532) та на офіційному веб-сайті Чорнобаївської районної ради та Чорнобаївської РДА в мережі Інтернет (www.  chornobajrada.gov.ua);

- проінформовано членів територіальних громад та суб᾽єктів господарювання району про висловлення своїх зауважень та пропозицій в місячний термін з дня опублікування повідомлення в загальнополітичній газеті Чорнобаївського району Черкаської області «Світлий шлях»  від 04.02.2016 №6(5532) та на офіційному веб-сайті Чорнобаївської районної ради та Чорнобаївської РДА в мережі Інтернет (www.  chornobajrada.gov.ua), які приймаються за адресою: 19900, Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Леніна, 152, тел..: 2 – 35 – 75 (e – mail: ecochornobai@meta.ua;

Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення районної ради «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району»  відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

3. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Регуляторний акт є обов’язковим для виконання розташованими на території району органами виконавчої влади, посадовими особами, суб’єктами господарювання. та громадянами, які проживають на території району.

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та                           з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою обґрунтування необхідності державного регулювання у сфері забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району, а також здійснення аналізу впливу, який справлятиме рішення Чорнобаївської районної ради «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району» на ринкове середовище Чорнобаївського району, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, які здійснюють пільгове перевезення окремих категорій громадян на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району, а також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної регуляторної політики, для одержання зауважень та пропозицій від зацікавлених осіб.

Розробником проекту є відділ економіки та розвитку інфраструктури Чорнобаївської райдержадміністрації.

 

Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом

державного регулювання, обґрунтування прийняття проекту регуляторного акту

 

У відповідності до статті 91 Бюджетного кодексу України до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Головним розпорядником коштів є управління з питань праці і соціального захисту населення Чорнобаївської районної державної адміністрації.

Головною проблемою є відсутність на державному рівні механізму обліку кількості перевезених пільгових категорій громадян та проведення розрахунків з компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

У зв’язку з цим розроблено Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району, в якому визначено категорії пільговиків; дні для перевезення пільгових категорій; кількість пільговиків в одному транспортному засобі; маршрути загального користування, на яких буде здійснюватися пільгове перевезення в межах району; зразок договору про компенсацію на пільговий проїзд та розрахунок відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій по фактичному тарифу, по якому здійснюються перевезення.

 

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта:

 

Сфера інтересів держави: правове регулювання господарських та адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання в сфері перевезень.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання: забезпечення прозорості процедури щодо отримання компенсаційних виплат за перевезення пільгової категорії населення району.

Сфера інтересів громадян: підвищення матеріального забезпечення  пільгової категорії населення району шляхом економії коштів за пільговий проїзд по району.

 

Визначення цілі державного регулювання:

Забезпечення пільгового перевезення окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства користуються таким правом, згідно з статтею 37 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Визначення фактичної кількості перевезених пільгових категорій населення та обсягів компенсації витрат перевізникам за їх перевезення.

 

Альтернативні способи досягнення встановленої цілі:

 

Вирішення даного питання на державному рівні, зокрема, необхідність розробки  та впровадження єдиної методики обчислення компенсаційних виплат на покриття збитків від перевезення  пільгової категорії окремих громадян.

 

Переваги обраного способу досягнення встановленої цілі:

 

Встановлення перевезень пільгових категорій громадян на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району дасть змогу забезпечити перевезенням пільгових категорій всіх населених пунктів району.

Встановлення визначених днів перевезень пільгових категорій та кількості пільговиків дасть змогу перевізникам забезпечити безпеку пасажирських перевезень в частині не допущення перевантаження автобусів.

 

Опис механізмів і заходів для  розв’язання проблеми:

 

Пропонується встановити:

перевезення пільгових категорій громадян здійснюється на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району;

перевізники здійснюють перевезення пільгових категорій  – три рази в тиждень (вівторок, середа, четвер) на приміських, міжміських внутріобласних та міжміських міжобласних автобусних маршрутах загального користування в межах району;

кількість пільговиків в одному транспортному засобі не повинна перевищувати 15 осіб;

розрахунок відшкодування витрат, пов’язаних з перевезенням пільгових категорій по фактичному тарифу, по якому здійснюються перевезення;

правовою підставою для отримання компенсаційних збитків перевізникам є договір, згідно якого управління з питань праці і  соціального захисту населення Чорнобаївської райдержадміністрації   здійснює щомісячно відшкодування коштів за пільговий проїзд пасажирів автобусами загального користування відповідно до наданих розрахунків.

 

Обґрунтування можливості досягнення цілі у разі прийняття регуляторного акту:

 

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити більш вразливим категоріям громадян їх право на пільговий проїзд, передбаченого чинним законодавством України.

 

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту:

 

Вигоди

Витрати

Держава

За результатами впровадження даного порядку розрахунків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян спостерігається значна економія бюджетних коштів, що дає можливість покращувати якість послуг з пільгового перевезення пасажирів.

Часові витрати

Суб’єкт господарювання

Запровадження даного порядку розрахунків дасть змогу розподіляти кошти на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що забезпечить можливість отримання перевізниками компенсаційних виплат в повному обсязі за фактично надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян, що, в свою чергу, забезпечить можливість перевізникам розширювати існуючу мережу маршрутів.

Часові витрати на облік пільгових категорій та здійснення розрахунків на відшкодування

Громадяни

Пільгові категорії громадян отримають розширену мережу автобусних маршрутів та більш повне та якісне забезпечення послуги з пільгового проїзду.

Витрати відсутні

 

Оцінка  можливості впровадження  та виконання вимог регуляторного  акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого  самоврядування:

  Для виконання вимог регуляторного акта пропонується відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації спільно з управлінням з питань праці та соціального захисту населення райдержадміністрації вибірково здійснювати перевірки перевізників щодо пільгових перевезень пасажирів, виконання маршрутів, ведення обліку пільговиків та заповнення звітних даних форми.

 

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію

запропонованого  регуляторного акта:

Найбільш впливовим зовнішнім чинником, що впливатиме на дію  запропонованого регуляторного акта, будуть зміни чинного законодавства України,  зокрема заміна пільг на надання адресної допомоги.

 

Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту:

 

Запропонований термін дії регуляторного акта – без обмежень строку, але до  моменту внесення змін у нормативно-правові документи вищої юридичної сили.

 

Показники результативності регуляторного акта:

 

Для визначення  результативності  регуляторного  акта будуть  братись до  уваги такі показники:

-         кількість днів за місяць, в які здійснювалось пільгове перевезення;

-         кількість  виконаних рейсів за день,  за місяць;

-    кількість  перевезених пільговиків;

-   кількість  скарг   від  громадян  щодо  незабезпечення  їх  права  на пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства України.

-    обсяги фінансування з місцевого бюджету.

Для забезпечення виконання показників можливе створення нових маршрутів та розширення кола перевізників, які фактично здійснюють пільгові перевезення.

        Додаткові показники відстеження результативності проекту рішення (при необхідності) можуть бути визначені під час проведення базового, повторного та періодичного відстежень.

 

Визначення  заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження  результативності  регуляторного акта в разі  його прийняття:


          Визначення  результативності даного регуляторного акта буде   проведено шляхом аналізу розрахунків, які надають перевізники в управління з питань праці і соціального захисту населення райдержадміністрації, вибіркових перевірок обліку пільгових категорій перевізникам, розмірів  проведених відшкодувань  перевізникам та кількості скарг по пільговому перевезенню.

Базове відстеження буде проведено до дня набрання чинності регуляторним актом.

         Повторне відстеження   результативності   регуляторного  акта
буде здійснюється через рік з дня набрання ним  чинності  або  набрання
чинності більшістю його положень,  але не пізніше двох років з дня
набрання чинності цим актом  або  більшістю  його  положень,  якщо
рішенням регуляторного органу,  який прийняв цей регуляторний акт,
не встановлено більш ранній строк.

         Періодичні відстеження планується здійснювати один раз в три роки, з дня виконання заходів повторного відстеження.

Узагальнений висновок:

 

Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету та фінансівза підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення районної ради «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Голова постійної комісії районної

ради з питань планування, бюджету

та фінансів                                                                                    А.Ф. Чупрун

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного  акта – рішення  Чорнобаївської  районної  ради  «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району»

 

Відповідно  до  статей  9, 13  Закону  України  «Про  засади  державної регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності» від 11.09.2003                № 1160 – ІV,  «Бюджетного Кодексу України», законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи»,  з  метою  одержання  зауважень  і  пропозицій  від  фізичних  та  юридичних  осіб,  їх  об’єднань  оприлюднюється  проект  рішення  Чорнобаївської  районної  ради  «Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району»  (надалі – Проект),  розроблений  відділом  економіки та розвитку інфраструктури Чорнобаївської районної державної адміністрації.

Проект  спрямований  на забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району.

Проект  разом  з   аналізом  його  регуляторного  впливу  опубліковано  нижче.

З  текстом  проекту  та  аналізом  його  регуляторного  впливу  можна  ознайомитися  також  у  відділі  економіки та розвитку інфраструктури Чорнобаївської районної державної адміністрації,  за  адресою:  смт Чорнобай,  вул.  Леніна,  152  тел.  2 – 35 – 75 та на офіційному сайті Чорнобаївської районної ради  http://chornobajrada.gov.ua.

Зауваження  та  пропозиції  у  письмовій  формі  від  фізичних  та  юридичних  осіб,  їх  об’єднань  приймаються  протягом  місяця  з  дня  оприлюднення  на  адресу  розробника  19900, Черкаська  область,                      смт  Чорнобай,  вул. Леніна,  152  тел. 2 – 35 – 75.

Е-mail: ecochornobai@meta.ua.

 

ЧОРНОБАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

«___» __________ 201_р.                                                                       №__- __/VІІ

                                                                                                          Проект

Про Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах район

Відповідно до статтей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 «Бюджетного Кодексу України», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-ІV, Закону України від 24.12.2015 № 911-19 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)», законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію жертв політичних репресій», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи», враховуючи подання Чорнобаївської районної державної адміністрації від 28.01.2016 № 27 районна рада  в и р і ш и л а:

1. Затвердити Порядок забезпечення пільгових категорій населення Чорнобаївського району пільгами на проїзд в межах району (далі – Порядок), згідно з додатком 1.

2. Затвердити   зразок   Договору про компенсацію на пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування за рахунок районного бюджету (далі – Договір), згідно з додатком 2.

3. Доручити начальнику управління з питань праці і соціального захисту населення Чорнобаївської райдержадміністрації укласти договори про компенсацію на пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування за рахунок районного бюджету з перевізниками.

4. Затвердити щомісячний розрахунок на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок районного бюджету, згідно з додатком 3.

5. Управлінню з питань праці і соціального захисту населення Чорнобаївської райдержадміністрації здійснювати відшкодування коштів перевізникам, які здійснюють перевезення  пільгових категорій населення Чорнобаївського району згідно укладених договорів та розрахунків.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  соціального захисту населення, охорони здоров᾽я, материнства та дитинства.

Голова районної ради                                                                              Г. Зінченко

 

 

 

 

         

  До відома споживачів теплової енергії, яку виробляє та відпускає Чорнобаївське комунальне підприємство теплових мереж

 

   Згідно Законів України «Про житлово – комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», постанови Кабінету Міністрів України  від  01 червня 2011 року   №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», згідно Порядку «формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги централізованого опалення і постачання гарячої води» згруповані планові витрати, що включаються до повної собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання. Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж сформовані тарифи.

   Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж за телефоном  2-38-57.

Структура тарифу :

Тариф на виробництво теплової енергії

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Тариф по котельні

Діючий тариф

Тариф по котельні

Діючий тариф

Тариф по котельні

вул. Леніна, 221

вул. Гагаріна, 58а

вул. Леніна, 221

вул. Гагаріна, 58а

вул. Леніна,   221

вул. Гагаріна,   58а

Прямі матеріальні витрати

544777

37644

390864

6899452

994722

3363136

1119077

46274

707537

Прямі витрати на оплату праці

121125

3938

75936

487943

104071

223342

79144

4841

46988

Інші прямі витрати

66581

1438

27716

268216

37985

81518

43505

1767

17150

Загальновироб-ничі витрати

35174

2145

41360

141694

56685

121648

22983

2637

25593

Адміністратив-ні витрати

41617

2506

48308

167649

66206

142083

27193

3080

29892

Повна собівартість

809275

47671

584184

9446955

1259669

3931727

1532280

58599

827160

Інвестиційна складова

5480

0

0

856076

150977

130537

146400

7023

27463

Вартість виробництва теплової енергії

814755

47671

584184

8821030

1410646

4062264

1438302

65622

854625

Тариф на виробництво теплової енергії

641,69

760,89

606,58

1724,51

852,10

1434,12

1733,52

852,10

1434,18

Реалізація теплової енергії

1269,7

62,65

963,1

5115,1

1655,5

2832,6

829,7

77,01

595,9

Тариф на транспортування теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Тариф по котельні

вул. Леніна, 221

вул. Гагаріна, 58а

Прямі матеріальні витрати

206759

41274

155649

Прямі витрати на оплату праці

40570

7344

22535

Інші прямі витрати

81801

2681

8225

Загальновиробничі витрати

11110

4000

12274

Адміністративні витрати

13939

4672

14336

Повна собівартість

354179

59971

213019

Інвестиційна складова

Бюджет 46467

Інші7950

Населення 802

Бюджет401329

Інші 18671

Населення 0

Бюджет 495708

Інші 104292

Населення 0

Вартість транспортування теплової енергії

354179

59971

213019

Тариф на транспортування теплової енергії для населення

49,09

33,41

48,51

Тариф на транспортування бюджетних установ

58,18

275,83

223,51

Тариф на транспортування інших споживачів

58,67

275,86

223,52

 

Тариф на постачання теплової енергії

 

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Тариф по котельні

вул. Леніна, 221

вул. Гагаріна, 58а

Прямі матеріальні витрати

418

192

589

Прямі витрати на оплату праці

8852

2415

7411

Інші прямі витрати

86233

882

2705

Загальновиробничі витрати

2424

1316

4037

Адміністративні витрати

3042

1537

4715

Витрати на збут

103405

31963

98075

Повна собівартість

204374

38304

117532

Інвестиційна складова

Бюджет 24655

Інші4234

Бюджет 0

Інші 0

Населення 0

Бюджет 0

Інші 0

Населення 0

Вартість постачання теплової енергії

204374

38304

117532

Тариф на постачання теплової енергії для населення

28,33

21,34

26,76

Тариф на постачання бюджетних установ

33,15

21,34

26,76

Тариф на постачання інших споживачів

33,43

21,34

26,76

Загальний тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

 

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Тариф по котельні

Діючий тариф

Тариф по котельні

Діючий тариф

Тариф по котельні

вул. Леніна, 221

вул. Гагаріна, 58а

вул. Леніна, 221

вул. Гагаріна, 58а

вул. Леніна, 221

вул. Гагаріна, 58а

Тариф на виробництво теплової енергії

641,69

760,89

606,58

1724,51

852,1

1434,12

1733,52

852,10

1434,18

Тариф на транспортува-ння теплової енергії

49,72

33,41

48,51

58,18

275,83

223,51

58,67

275,86

223,52

Тариф на постачання теплової енергії

28,33

21,34

26,76

33,15

21,34

26,76

33,43

21,34

26,76

Тариф без ПДВ

719,74

815,64

681,85

1815,84

1149,27

1684,39

1825,62

1149,3

1684,46

ПДВ

143,95

163,13

136,37

363,17

229,85

336,88

365,12

229,86

336,89

Тариф з ПДВ

863,69

978,77

818,22

2179,01

1379,12

2021,27

2190,74

1379,16

2021,35

Порівняльна таблиця витрат закладених у діючий тариф в розрізі статей витрат до скоригованих витрат

 

Витрати в діючому тарифі

Витрати в плановому тарифі

відхилення

Паливо(газ)

8475992

5437736

- 3038256

Електроенергія

251703

248337

- 3366

Вода

7962

12172

4210

Матеріали

34827

39636

4809

Амортизація

281983

0

-  281983

Заробітна плата

1096341

944010

-  152331

Нарахування на зарплату

382649

313221

-  69428

Інші витрати

93228

142727

49499

Всього витрат

10624685

7137839

- 3486846

Котельня по вул. Леніна, 221

                                                           

Тарифи до затвердження

Населення

Одноставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал  в т. ч.:

978,77

         тариф на виробництво теплової енергії

913,07

         тариф на транспортування теплової енергії

40,09

         тариф на постачання теплової енергії

25,61

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

9,61

         тариф на виробництво теплової енергії

8,97

         тариф на транспортування теплової енергії

0,39

         тариф на постачання теплової енергії

0,25

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

18,70

         тариф на виробництво теплової енергії

17,44

         тариф на транспортування теплової енергії

0,77

         тариф на постачання теплової енергії

0,49

Двоставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал

713,79

Без лічильника1 м²в опалювальний період

13,63

Абонплата протягом року  в т. ч.:

2,60

          абонплата на виробництво теплової енергії

1,96

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,39

          абонплата на постачання теплової енергії

0,25

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

5,06

          абонплата на виробництво теплової енергії

3,81

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,76

          абонплата на постачання теплової енергії

0,49

Бюджетні організації

Одноставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал  в т. ч.:

1379,12

         тариф на виробництво теплової енергії

1022,52

         тариф на транспортування теплової енергії

331,00

         тариф на постачання теплової енергії

25,60

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

13,50

         тариф на виробництво теплової енергії

10,01

         тариф на транспортування теплової енергії

3,24

         тариф на постачання теплової енергії

0,25

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

26,26

         тариф на виробництво теплової енергії

19,47

         тариф на транспортування теплової енергії

6,30

         тариф на постачання теплової енергії

0,49

Двоставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал

713,80

Без лічильника1 м²в опалювальний період

13,59

Абонплата протягом року  в т. ч.:

6,52

          абонплата на виробництво теплової енергії

3,03

          абонплата на транспортування теплової енергії

3,24

          абонплата на постачання теплової енергії

0,25

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

12,67

          абонплата на виробництво теплової енергії

5,88

          абонплата на транспортування теплової енергії

6,30

          абонплата на постачання теплової енергії

0,49

Госпрозрахункові організації

Одноставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал  в т. ч.:

1379,16

         тариф на виробництво теплової енергії

1022,52

         тариф на транспортування теплової енергії

331,03

         тариф на постачання теплової енергії

25,61

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

13,48

         тариф на виробництво теплової енергії

10,00

         тариф на транспортування теплової енергії

3,23

         тариф на постачання теплової енергії

0,25

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

26,22

         тариф на виробництво теплової енергії

19,44

         тариф на транспортування теплової енергії

6,29

         тариф на постачання теплової енергії

0,49

Двоставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал

713,81

Без лічильника 1 м²в опалювальний період

13,57

Абонплата протягом року  в т. ч.:

6,50

          абонплата на виробництво теплової енергії

3,02

          абонплата на транспортування теплової енергії

3,23

          абонплата на постачання теплової енергії

0,25

Абонплата в опалювальний період   в т. ч.:

12,65

          абонплата на виробництво теплової енергії

5,87

          абонплата на транспортування теплової енергії

6,29

          абонплата на постачання теплової енергії

0,49

Котельня по вул. Гагаріна, 58А

 

                                                          

Тарифи до затвердження

Населення

Одноставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал  в т. ч.:

818,22

         тариф на виробництво теплової енергії

727,90

         тариф на транспортування теплової енергії

58,21

         тариф на постачання теплової енергії

32,11

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

6,38

         тариф на виробництво теплової енергії

5,68

         тариф на транспортування теплової енергії

0,45

         тариф на постачання теплової енергії

0,25

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

12,42

         тариф на виробництво теплової енергії

11,05

         тариф на транспортування теплової енергії

0,88

         тариф на постачання теплової енергії

0,49

Двоставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал

479,08

Без лічильника1 м²в опалювальний період

6,06

Абонплата протягом року  в т. ч.:

2,65

          абонплата на виробництво теплової енергії

1,95

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,45

          абонплата на постачання теплової енергії

0,25

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

5,15

          абонплата на виробництво теплової енергії

3,78

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,88

          абонплата на постачання теплової енергії

0,49

Бюджетні організації

Одноставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал  в т. ч.:

2021,27

         тариф на виробництво теплової енергії

1720,95

         тариф на транспортування теплової енергії

268,21

         тариф на постачання теплової енергії

32,11

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

15,78

         тариф на виробництво теплової енергії

13,44

         тариф на транспортування теплової енергії

2,09

         тариф на постачання теплової енергії

0,25

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

30,68

         тариф на виробництво теплової енергії

26,12

         тариф на транспортування теплової енергії

4,07

         тариф на постачання теплової енергії

0,49

Двоставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал

1416,83

Без лічильника1 м²в опалювальний період

21,51

Абонплата протягом року  в т. ч.:

4,72

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,38

          абонплата на транспортування теплової енергії

2,09

          абонплата на постачання теплової енергії

0,25

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

9,17

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,61

          абонплата на транспортування теплової енергії

4,07

          абонплата на постачання теплової енергії

0,49

Госпрозрахункові організації

Одноставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал  в т. ч.:

2021,35

         тариф на виробництво теплової енергії

1721,02

         тариф на транспортування теплової енергії

268,22

         тариф на постачання теплової енергії

32,11

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

15,77

         тариф на виробництво теплової енергії

13,43

         тариф на транспортування теплової енергії

2,09

         тариф на постачання теплової енергії

0,25

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

30,67

         тариф на виробництво теплової енергії

26,11

         тариф на транспортування теплової енергії

4,07

         тариф на постачання теплової енергії

0,49

Двоставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал

1416,89

Без лічильника 1 м²в опалювальний період

22,50

Абонплата протягом року  в т. ч.:

4,72

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,38

          абонплата на транспортування теплової енергії

2,09

          абонплата на постачання теплової енергії

0,25

Абонплата в опалювальний період   в т. ч.:

9,17

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,61

          абонплата на транспортування теплової енергії

4,07

          абонплата на постачання теплової енергії

0,49

Директор

Чорнобаївського КПТМ

Ю.Г. Цимбал

До відома споживачів теплової енергії, яку виробляє та відпускає Чорнобаївське комунальне підприємство теплових мереж

 

   Згідно  Законів України «Про житлово – комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», постанови Кабінету Міністрів України  від  25 березня 2014р  №81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг», яка набрала чинності  з 03 квітня 2014 року, якою встановлено нову ціну на природний газ підприємствам комунальної теплоенергетики для виробництва теплової енергії  для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджету, а також промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж скориговано витрати  на виробництво теплової енергії для вищевказаних споживачів.

   Зміна діючого тарифу проведена лише корегуванням складової витрат «прямі витрати» (паливо-природний газ) для населення з 1091,00 на 2495,25 грн (128,7%), бюджетних організацій з 9444,70 на 8000,20 (-15,3%), для інших споживачів з 9444,7 на 8000,20 (-15,3%). Всі інші складові витрат залишилися без зміни.

   Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж за телефоном  2-38-57.

 

Структура тарифу :

Тариф на виробництво теплової енергії

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Скорего-ваний тариф

Діючий тариф

Скорего-ваний тариф

Діючий тариф

Скорего-ваний тариф

Прямі матеріальні витрати

246878

544777

8134025

6899452

1319323

1119077

Прямі витрати на оплату праці

121125

121125

487943

487943

79144

79144

Інші прямі витрати

66581

66581

268216

268216

43505

43505

Загальновиробничі витрати

35174

35174

141694

141694

22983

22983

Адміністративні витрати

41617

41617

167649

167649

27193

27193

Повна собівартість

511375

809275

9199527

9446955

1492148

1532280

Інвестиційна складова

5480

5480

856076

856076

146400

146400

Вартість виробництва теплової енергії

516855

814755

10055603

8821030

1638548

1438302

Тариф на виробництво теплової енергії

407,07

641,69

1965,87

1724,51

1974,87

1733,52

Реалізація теплової енергії

1269,7

1269,7

5115,1

5115,1

829,7

829,7

 

Тариф на транспортування теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

206759

206759

Прямі витрати на оплату праці

40570

40570

Інші прямі витрати

81801

81801

Загальновиробничі витрати

11110

11110

Адміністративні витрати

13939

13939

Повна собівартість

354179

354179

Інвестиційна складова

Бюджет 46467

Інші 7950

Населення 802

Бюджет 46467

Інші 7950

Населення 802

Вартість транспортування теплової енергії

358733

358733

Тариф на транспортування теплової енергії

49,09

49,09

Тариф на транспортування бюджетних установ

58,18

58,18

Тариф на транспортування інших споживачів

58,67

58,67

 

Тариф на постачання теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

418

418

Прямі витрати на оплату праці

8852

8852

Інші прямі витрати

86233

86233

Загальновиробничі витрати

2424

2424

Адміністративні витрати

3042

3042

Витрати на збут

103405

103405

Повна собівартість

204374

204374

Інвестиційна складова

Бюджет 24655

Інші 4234

Бюджет 24655

Інші 4234

Вартість постачання теплової енергії

204374

204374

Тариф на постачання теплової енергії

28,33

28,33

Тариф на постачання бюджетних установ

33,15

33,15

Тариф на постачання інших споживачів

33,43

33,43

 

Загальний тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Скорего-ваний тариф

Діючий тариф

Скорего-ваний тариф

Діючий тариф

Скорего-ваний тариф

Тариф на виробництво теплової енергії

407,07

641,69

1965,87

1724,51

1974,87

1733,52

Тариф на транспортування теплової енергії

49,72

49,72

58,18

58,18

58,67

58,67

Тариф на постачання теплової енергії

28,33

28,33

33,15

33,15

33,43

33,43

Тариф без ПДВ

485,12

719,74

2057,20

1815,84

2066,97

1825,62

ПДВ

97,02

143,95

411,44

363,17

413,39

365,12

Тариф з ПДВ

582,14

863,69

2468,64

2179,01

2480,36

2190,74

 

Порівняльна таблиця витрат закладених у діючий тариф в розрізі статей витрат до скоригованих витрат

Витрати в діючому тарифі

Витрати в скоригованому тарифі

відхилення

Паливо(газ)

9612911

8475992

-1136919

Електроенергія

251703

251703

0

Вода

7962

7962

0

Матеріали

34827

34827

0

Амортизація

281983

281983

0

Заробітна плата

1096341

1096341

0

Нарахування на зарплату

382649

382649

0

Інші витрати

93228

93228

0

Всього витрат

11761604

10624685

-1136919

 

І група споживачів (населення)

Діючі тарифи

Скореговані

тарифи

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

582,14

863,69

         тариф на виробництво теплової енергії

488,48

770,03

         тариф на транспортування теплової енергії

59,66

59,66

         тариф на постачання теплової енергії

34,00

34,00

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

4,34

6,44

         тариф на виробництво теплової енергії

3,65

5,75

         тариф на транспортування теплової енергії

0,44

0,44

         тариф на постачання теплової енергії

0,25

0,25

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

8,45

12,53

         тариф на виробництво теплової енергії

7,08

11,16

         тариф на транспортування теплової енергії

0,87

0,87

         тариф на постачання теплової енергії

0,50

0,50

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

231,88

513,42

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальний період

3,36

7,44

Абонплата протягом року  в т. ч.:

2,62

2,62

          абонплата на виробництво теплової енергії

1,92

1,92

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,45

0,45

          абонплата на постачання теплової енергії

0,25

0,25

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

5,08

5,08

          абонплата на виробництво теплової енергії

3,72

3,72

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,86

0,86

          абонплата на постачання теплової енергії

0,50

0,50

 

ІІ група споживачів (бюджетні установи)

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

2468,64

2179,01

         тариф на виробництво теплової енергії

2359,05

2069,42

         тариф на транспортування теплової енергії

69,81

69,81

         тариф на постачання теплової енергії

39,78

39,78

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

18,43

16,27

         тариф на виробництво теплової енергії

17,61

15,45

         тариф на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

35,86

31,66

         тариф на виробництво теплової енергії

34,26

30,06

         тариф на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

2058,83

1769,20

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальний період

29,90

25,70

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,06

3,06

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,25

2,25

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

          абонплата на постачання теплової енергії

0,29

0,29

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

5,95

5,95

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,37

4,37

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

          абонплата на постачання теплової енергії

0,57

0,57

 

ІІІ група споживачів (госпрозрахункові організації)

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

2480,36

2190,74

         тариф на виробництво теплової енергії

2369,84

2080,22

         тариф на транспортування теплової енергії

70,40

70,40

         тариф на постачання теплової енергії

40,12

40,12

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

18,56

16,39

         тариф на виробництво теплової енергії

17,73

15,56

         тариф на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

36,10

31,88

         тариф на виробництво теплової енергії

34,49

30,27

         тариф на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

2067,07

1777,45

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальний період

30,08

25,87

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,10

3,10

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,27

2,27

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

          абонплата на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Абонплата в опалювальний період   в т. ч.:

6,01

6,01

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,41

4,41

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

          абонплата на постачання теплової енергії

0,58

0,58

 

Директор

Чорнобаївського КПТМ                                                           Ю.Г. Цимбал

 

 

 

 

 

 

До відома споживачів теплової енергії, яку виробляє та відпускає Чорнобаївське комунальне підприємство теплових мереж

 

   Згідно  Законів України «Про житлово – комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», постанови Кабінету Міністрів України  від  25 березня 2014р №81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг», яка набрала чинності  з 03 квітня 2014 року, якою встановлено нову ціну на природний газ підприємствам комунальної теплоенергетики для виробництва теплової енергії  для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджету, а також промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж скориговано витрати  на виробництво теплової енергії для вищевказаних споживачів.

   Зміна діючого тарифу проведена лише корегуванням складової витрат «прямі витрати» (паливо- природний газ) для населення з1091,00 на 2495,25 грн. (128,7%), бюджетних організацій з 9444,70 на 9734,20 (3,1%), для інших споживачів з 9444,7 на 9734,20 (3,1%). Всі інші складові витрат залишилися без зміни.

   Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж за телефоном    2-38-57.

 Структура тарифу :
Тариф на виробництво теплової енергії

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Скорегований тариф

Діючий тариф

Скорегований тариф

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

246878

544777

8134025

8381453

1319323

1359455

Прямі витрати на оплату праці

121125

121125

487943

487943

79144

79144

Інші прямі витрати

66581

66581

268216

268216

43505

43505

Загальновиробничі витрати

35174

35174

141694

141694

22983

22983

Адміністративні витрати

41617

41617

167649

167649

27193

27193

Повна собівартість

511375

809275

9199527

9446955

1492148

1532280

Інвестиційна складова

5480

5480

856076

856076

146400

146400

Вартість виробництва теплової енергії

516855

814755

10055603

10303031

1638548

1678680

Тариф на виробництво теплової енергії

407,07

641,69

1965,87

2014,24

1974,87

2023,24

Реалізація теплової енергії

1269,7

1269,7

5115,1

5115,1

829,7

829,7

 

Тариф на транспортування теплової енергії

 

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

206759

206759

Прямі витрати на оплату праці

40570

40570

Інші прямі витрати

81801

81801

Загальновиробничі витрати

11110

11110

Адміністративні витрати

13939

13939

Повна собівартість

354179

354179

Інвестиційна складова

Бюджет 46467

Інші7950

Населення 802

Бюджет 46467

Інші7950

Населення 802

Вартість транспортування теплової енергії

358733

358733

Тариф на транспортування теплової енергії

49,09

49,09

Тариф на транспортування бюджетних установ

58,18

58,18

Тариф на транспортування інших споживачів

58,67

58,67

 

Тариф на постачання теплової енергії

 

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

418

418

Прямі витрати на оплату праці

8852

8852

Інші прямі витрати

86233

86233

Загальновиробничі витрати

2424

2424

Адміністративні витрати

3042

3042

Витрати на збут

103405

103405

Повна собівартість

204374

204374

Інвестиційна складова

Бюджет 24655

Інші4234

Бюджет 24655

Інші4234

Вартість постачання теплової енергії

204374

204374

Тариф на постачання теплової енергії

28,33

28,33

Тариф на постачання бюджетних установ

33,15

33,15

Тариф на постачання інших споживачів

33,43

33,43

 

Загальний тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

 

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Скорегований тариф

Діючий тариф

Скорегований тариф

Діючий тариф

Скорегований тариф

Тариф на виробництво теплової енергії

407,07

641,69

1965,87

2014,24

1974,87

2023,24

Тариф на транспортування теплової енергії

49,72

49,72

58,18

58,18

58,67

58,67

Тариф на постачання теплової енергії

28,33

28,33

33,15

33,15

33,43

33,43

Тариф без ПДВ

485,12

719,74

2057,20

2105,57

2066,97

2115,34

ПДВ

97,02

143,95

411,44

421,11

413,39

423,07

Тариф з ПДВ

582,14

863,69

2468,64

2526,68

2480,36

2538,41

 

Порівняльна таблиця витрат закладених у діючий тариф в розрізі статей витрат до скоригованих витрат

 

Витрати в діючому тарифі Витрати в скоригованому тарифі відхилення
Паливо(газ) 9612911 10198371 585460
Електроенергія 251703 251703 0
Вода 7962 7962 0
Матеріали 34827 34827 0
Амортизація 281983 281983 0
Заробітна плата 1096341 1096341 0
Нарахування на зарплату 382649 382649 0
Інші витрати 93228 93228 0
Всього витрат 11761604 12347064 585460

 

І група споживачів (населення)

Діючі тарифи

Скореговані

тарифи

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

582,14

863,69

         тариф на виробництво теплової енергії

488,48

770,03

         тариф на транспортування теплової енергії

59,66

59,66

         тариф на постачання теплової енергії

34,00

34,00

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

4,34

6,44

         тариф на виробництво теплової енергії

3,65

5,75

         тариф на транспортування теплової енергії

0,44

0,44

         тариф на постачання теплової енергії

0,25

0,25

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний періодв т. ч.:

8,45

12,53

         тариф на виробництво теплової енергії

7,08

11,16

         тариф на транспортування теплової енергії

0,87

0,87

         тариф на постачання теплової енергії

0,50

0,50

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

231,88

513,42

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальнийперіод

3,36

7,44

Абонплата протягом року  в т. ч.:

2,62

2,62

          абонплата на виробництво теплової енергії

1,92

1,92

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,45

0,45

          абонплата на постачання теплової енергії

0,25

0,25

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

5,08

5,08

          абонплата на виробництво теплової енергії

3,72

3,72

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,86

0,86

          абонплата на постачання теплової енергії

0,50

0,50

 

ІІ група споживачів (бюджетні установи)

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

2468,64

2526,68

         тариф на виробництво теплової енергії

2359,05

2417,09

         тариф на транспортування теплової енергії

69,81

69,81

         тариф на постачання теплової енергії

39,78

39,78

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

18,43

18,87

         тариф на виробництво теплової енергії

17,61

18,05

         тариф на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний періодв т. ч.:

35,86

36,71

         тариф на виробництво теплової енергії

34,26

35,11

         тариф на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

2058,83

2116,87

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальнийперіод

29,90

30,75

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,06

3,06

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,25

2,25

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

          абонплата на постачання теплової енергії

0,29

0,29

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

5,95

5,95

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,37

4,37

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

          абонплата на постачання теплової енергії

0,57

0,57

 

ІІІ група споживачів (госпрозрахункові організації)

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

2480,36

2538,41

         тариф на виробництво теплової енергії

2369,84

2427,89

         тариф на транспортування теплової енергії

70,40

70,40

         тариф на постачання теплової енергії

40,12

40,12

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

18,56

19,00

         тариф на виробництво теплової енергії

17,73

18,17

         тариф на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний періодв т. ч.:

36,10

36,95

         тариф на виробництво теплової енергії

34,49

35,34

         тариф на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

2067,07

2125,12

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальнийперіод

30,08

30,93

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,10

3,10

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,27

2,27

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

          абонплата на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Абонплата в опалювальний період   в т. ч.:

6,01

6,01

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,41

4,41

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

          абонплата на постачання теплової енергії

0,58

0,58

 

 Директор

Чорнобаївського КПТМ                                                                        Ю.Г. Цимбал

До відома споживачів теплової енергії,  яку виробляє та відпускає Чорнобаївське комунальне підприємство теплових мереж

Згідно  Законів України «Про житлово – комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», постанови Кабінету Міністрів України  від  25 березня 2014 року № 81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг»,  яка набрала чинності  з 03 квітня 2014 року та якою встановлено нову ціну на природний газ підприємствам комунальної теплоенергетики для виробництва теплової енергії  для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджету, а також промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж скориговано витрати  на виробництво теплової енергії для вищевказаних споживачів.

 

Зміна діючого тарифу проведена лише корегуванням складової витрат «прямі витрати» (паливо- природний газ) для бюджетних організацій з 5173,48 на 6384,70 (23,4%), для інших споживачів з 5173,48 на 6384,70 (23,4%). Всі інші складові витрат залишилися без зміни.

 

Зауваження та пропозиції від юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж за телефоном 2-38-57.

 

Структура тарифу :

 

Тариф на виробництво теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Скорегований тариф

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

4483534

5518729

727220

895127

Прямі витрати на оплату праці

487943

487943

79144

79144

Інші прямі витрати

268216

268216

43505

43505

Загальновиробничі витрати

141694

141694

22983

22983

Адміністративні витрати

167649

167649

27193

27193

Повна собівартість

5549036

6584231

900045

1067952

Інвестиційна складова

856076

856076

146400

146400

Вартість виробництва теплової енергії

6405112

7440307

1046445

1214352

Тариф на виробництво теплової енергії

1252,20

1454,58

1261,23

1463,60

Реалізація теплової енергії

5115,1

5115,1

829,7

829,7

 

Тариф на транспортування теплової енергії

 

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

206759

206759

Прямі витрати на оплату праці

40570

40570

Інші прямі витрати

81801

81801

Загальновиробничі витрати

11110

11110

Адміністративні витрати

13939

13939

Повна собівартість

354179

354179

Інвестиційна складова

Бюджет 46467

Інші7950

Населення 802

Бюджет 46467

Інші7950

Населення 802

Вартість транспортування теплової енергії

358733

358733

Тариф на транспортування теплової енергії

49,09

49,09

Тариф на транспортування бюджетних установ

58,18

58,18

Тариф на транспортування інших споживачів

58,67

58,67

 

Тариф на постачання теплової енергії

 

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

418

418

Прямі витрати на оплату праці

8852

8852

Інші прямі витрати

86233

86233

Загальновиробничі витрати

2424

2424

Адміністративні витрати

3042

3042

Витрати на збут

103405

103405

Повна собівартість

204374

204374

Інвестиційна складова

Бюджет 24655

Інші4234

Бюджет 24655

Інші4234

Вартість постачання теплової енергії

204374

204374

Тариф на постачання теплової енергії

28,33

28,33

Тариф на постачання бюджетних установ

33,15

33,15

Тариф на постачання інших споживачів

33,43

33,43

 

Загальний тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

 

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Скорегований тариф

Діючий тариф

Скорегований тариф

Тариф на виробництво теплової енергії

1252,20

1454,58

1261,23

1463,60

Тариф на транспортування теплової енергії

58,18

58,18

58,67

58,67

Тариф на постачання теплової енергії

33,15

33,15

33,43

33,43

Тариф без ПДВ

1343,52

1545,91

1353,34

1555,70

ПДВ

268,71

309,18

270,66

311,14

Тариф з ПДВ

1612,23

1855,09

1624,00

1866,84

 

Порівняльна таблиця витрат закладених у діючий тариф в розрізі статей витрат до скоригованих витрат

Витрати в діючому тарифі

Витрати в скоригованому тарифі

відхилення

Паливо(газ)

5370317

6573419

1203102

Електроенергія

251703

251703

0

Вода

7962

7962

0

Матеріали

34827

34827

0

Амортизація

281983

281983

0

Заробітна плата

1096341

1096341

0

Нарахування на зарплату

382649

382649

0

Інші витрати

93228

93228

0

Всього витрат

7519010

8722112

1203102

 

ІІ група споживачів (бюджетні установи)

Скореговані

тарифи

Діючі тарифи

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

       1855,09

    1612,23
         тариф на виробництво теплової енергії

1745,50

1502,64

         тариф на транспортування теплової енергії

69,81

69,81

         тариф на постачання теплової енергії

39,78

39,78

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

13,86

12,04

         тариф на виробництво теплової енергії

13,04

11,22

         тариф на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

26,95

23,42

         тариф на виробництво теплової енергії

25,35

21,82

         тариф на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

1445,28

1202,42

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальний період

21,00

17,47

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,06

3,06

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,25

2,25

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

          абонплата на постачання теплової енергії

0,29

0,29

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

5,95

5,95

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,37

4,37

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

          абонплата на постачання теплової енергії

0,57

0,57

ІІІ група споживачів (госпрозрахункові організації)

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

1866,84

1624,00

         тариф на виробництво теплової енергії

1756,32

1513,48

         тариф на транспортування теплової енергії

70,40

70,40

         тариф на постачання теплової енергії

40,12

40,12

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

13,97

12,15

         тариф на виробництво теплової енергії

13,14

11,32

         тариф на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

27,17

23,64

         тариф на виробництво теплової енергії

25,56

22,03

         тариф на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

1453,56

1210,72

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальний період

21,16

17,62

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,10

3,10

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,27

2,27

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

          абонплата на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Абонплата в опалювальний період   в т. ч.:

6,01

6,01

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,41

4,41

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

          абонплата на постачання теплової енергії

0,58

0,58

 

 

Директор Чорнобаївського КПТМ                                                                      Ю.Г. Цимбал

 

 

До відома споживачів теплової енергії, яку виробляє та відпускає Чорнобаївське комунальне підприємство теплових мереж

Згідно  Законів України «Про житлово – комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», постанови Кабінету Міністрів України  від  25 березня 2014 року № 81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг», яка набрала чинності  з 03 квітня 2014 року та якою встановлено нову ціну на природний газ підприємствам комунальної теплоенергетики для виробництва теплової енергії  для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджету, а також промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж скориговано витрати  на виробництво теплової енергії для вищевказаних споживачів.

Зміна діючого тарифу проведена лише корегуванням складової витрат «прямі витрати» (паливо- природний газ) для бюджетних організацій з 5173,48 на 5568,70 (7,6%), для інших споживачів з 5173,48 на 5568,70 (7,6%). Всі інші складові витрат залишилися без зміни.

Зауваження та пропозиції від юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж за телефоном 2-38-57.

 

Структура тарифу :

 

Тариф на виробництво теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Скорегований тариф

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

4483534

4821317

727220

782008

Прямі витрати на оплату праці

487943

487943

79144

79144

Інші прямі витрати

268216

268216

43505

43505

Загальновиробничі витрати

141694

141694

22983

22983

Адміністративні витрати

167649

167649

27193

27193

Повна собівартість

5549036

5886819

900045

954833

Інвестиційна складова

856076

856076

146400

146400

Вартість виробництва теплової енергії

6405112

6742895

1046445

1101233

Тариф на виробництво теплової енергії

1252,20

1318,23

1261,23

1327,27

Реалізація теплової енергії

5115,1

5115,1

829,7

829,7

 

Тариф на транспортування теплової енергії

 

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

206759

206759

Прямі витрати на оплату праці

40570

40570

Інші прямі витрати

81801

81801

Загальновиробничі витрати

11110

11110

Адміністративні витрати

13939

13939

Повна собівартість

354179

354179

Інвестиційна складова

Бюджет 46467

Інші7950

Населення 802

Бюджет 46467

Інші7950

Населення 802

Вартість транспортування теплової енергії

358733

358733

Тариф на транспортування теплової енергії

49,09

49,09

Тариф на транспортування бюджетних установ

58,18

58,18

Тариф на транспортування інших споживачів

58,67

58,67

 

Тариф на постачання теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф

Скорегований тариф

Прямі матеріальні витрати

418

418

Прямі витрати на оплату праці

8852

8852

Інші прямі витрати

86233

86233

Загальновиробничі витрати

2424

2424

Адміністративні витрати

3042

3042

Витрати на збут

103405

103405

Повна собівартість

204374

204374

Інвестиційна складова

Бюджет 24655

Інші4234

Бюджет 24655

Інші4234

Вартість постачання теплової енергії

204374

204374

Тариф на постачання теплової енергії

28,33

28,33

Тариф на постачання бюджетних установ

33,15

33,15

Тариф на постачання інших споживачів

33,43

33,43

 

Загальний тариф на виробництво,транспортування,постачання теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф

Скорегований тариф

Діючий тариф

Скорегований тариф

Тариф на виробництво теплової енергії

1252,19

1318,23

1261,23

1327,27

Тариф на транспортування теплової енергії

58,18

58,18

58,67

58,67

Тариф на постачання теплової енергії

33,15

33,15

33,43

33,43

Тариф без ПДВ

1343,52

1409,56

1353,34

1419,37

ПДВ

268,71

281,91

270,66

283,87

Тариф з ПДВ

1612,23

1691,47

1624,00

1703,24

 

Порівняльна таблиця витрат закладених у діючий тариф в розрізі статей витрат до скоригованих витрат

Витрати в діючому тарифі

Витрати в скоригованому тарифі

відхилення

Паливо(газ)

5370317

5762888

392571

Електроенергія

251703

251703

0

Вода

7962

7962

0

Матеріали

34827

34827

0

Амортизація

281983

281983

0

Заробітна плата

1096341

1096341

0

Нарахування на зарплату

382649

382649

0

Інші витрати

93228

93228

0

Всього витрат

7519010

7911581

392571

 

ІІ група споживачів (бюджетні установи)

Скореговані

тарифи

Діючі тарифи

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

       1691,47

    1612,23

         тариф на виробництво теплової енергії

1581,88

1502,64

         тариф на транспортування теплової енергії

69,81

69,81

         тариф на постачання теплової енергії

39,78

39,78

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

12,64

12,04

         тариф на виробництво теплової енергії

11,82

11,22

         тариф на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

24,58

23,42

         тариф на виробництво теплової енергії

22,98

21,82

         тариф на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал

1281,66

1202,42

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальний період

18,61

17,47

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,06

3,06

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,25

2,25

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

          абонплата на постачання теплової енергії

0,29

0,29

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

5,95

5,95

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,37

4,37

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

          абонплата на постачання теплової енергії

0,57

0,57

ІІІ група споживачів (госпрозрахункові організації)

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

1703,24

1624,00

         тариф на виробництво теплової енергії

1592,72

1513,48

         тариф на транспортування теплової енергії

70,40

70,40

         тариф на постачання теплової енергії

40,12

40,12

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

12,74

12,15

         тариф на виробництво теплової енергії

11,91

11,32

         тариф на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

24,79

23,64

         тариф на виробництво теплової енергії

23,18

22,03

         тариф на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф

Згідно лічильника за 1 Г/кал

1289,95

1210,72

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальний період

18,78

17,62

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,10

3,10

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,27

2,27

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

          абонплата на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Абонплата в опалювальний період   в т. ч.:

6,01

6,01

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,41

4,41

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

          абонплата на постачання теплової енергії

0,58

0,58

Директор

Чорнобаївського КПТМ                                                                                     Ю.Г. Цимбал

 

 

 

 

 

 

 

До відома споживачів, які користуються послугами  з утримання  будинків і споруд  та прибудинкової території, які  надає  Чорнобаївське  комунальне  підприємство  «Виробниче  управління  житлово-комунального  господарства»

 

Згідно  Законів України  «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне  регулювання у  сфері  комунальних послуг», «Про  природні  монополії», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011№ 869   «Про забезпечення  єдиного  підходу  для формування  тарифів на  житлово-комунальні послуги» Чорнобаївське комунальне підприємство   скоригувало  перелік послуг, що входять до  складу тарифу  на утримання будинків і споруд  і прибудинкових територій.

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів Чорнобаївським комунальним підприємством «Виробниче управління житлово-комунального господарства» за телефоном            2-22-79

 

1.1  Перелік послуг, що входять до  складу  тарифу:

 

Складова тарифу

Вартість складової тарифу

- вивезення  сміття

0,40 грн.

- фонд оплати  праці

0,29 грн.

- нарахування на заробітну плату

0,11 грн.

- освітлення  сходових кліток та   місць загального користування

0,05 грн.

-  матеріали для ремонту

0,01 грн.

-  перевірка димовентканалів

0,02  грн.

-  витрати на охорону праці працівників

0,01 грн.

-  інші витрати

0,01 грн.

 

 

 

 

 

Начальник  Чорнобаївського

КП  «ВУЖКГ»                                                                   М.І. Черненко

 

 

 

 

 

До відома споживачів, які користуються послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій  Чорнобаївського комунального підприємства „ Виробниче управління житлово-комунального господарства”

 

Згідно Законів України „ Про житлово-комунальні послуги”, „ Про

державне регулювання у сфері комунальних послуг”, „Про природні монополії”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2014р.

„Про зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України”.

Чорнобаївське комунальне підприємство „ Виробниче управління

житлово-комунального господарства ” скоригувало витрати на послуги

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

 

Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій

 

Скорегований тариф
Прямі матеріальні витрати                   307709
Прямі витрати на оплату праці                   102348
Інші прямі витрати                    67694
Загальновиробничі витрати                      1828
Адміністративні витрати                        -
Витрати на збут                       3400
Повна собівартість                    312937
Інвестиційна складова Населення         36771Інші                     3256
Вартість водопостачання    з ПДВ                     423556
Тариф  1м2 житлового фонду з ПДВ                          1,22
Тариф  1м2 житлового фонду для населення                          1,21
Тариф   1м2 житлового фонду для інших споживачів                          1,62

 

 

 

Начальник

Чорнобаївського КП”ВУЖКГ”                                             М.І.Черненко

 

До відома споживачів, які користуються послугами централізованого водопостачання Чорнобаївського комунального підприємства „ Виробниче управління житлово-комунального господарства”

 

Згідно Законів України „ Про житлово-комунальні послуги”, „ Про

державне регулювання у сфері комунальних послуг”, „Про природні монополії”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2014р.

„Про зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України”.

Чорнобаївське комунальне підприємство „ Виробниче управління

житлово-комунального господарства ” скоригувало витрати на послуги

з централізованого водопостачання.

Тариф на послуги з водопостачання

 

Скорегований тариф
Прямі матеріальні витрати                   845445
Прямі витрати на оплату праці                   254977
Інші прямі витрати                   455567
Загальновиробничі витрати                   203908
Адміністративні витрати                   84666
Витрати на збут                    72317
Повна собівартість                   1206336
Інвестиційна складова Бюджетні 16889Інші          32873Населення  126738
Вартість водопостачання                    1659402
Тариф  1м.куб. води з ПДВ                     8,30
Тариф  1м.куб. води для населення                     8,11
Тариф  1м.куб  води для бюджетних установ.                     8,69
Тариф   1м.куб. води для інших споживачів                     10,86

 

 

 

Начальник

Чорнобаївського КП”ВУЖКГ”                                             М.І.Черненко

 

Чорнобаївське комунальне підприємство

Виробниче управління житлово-комунального господарства

01.08.2014 № 182

 

До відома споживачів по перевезенню твердих побутових відходів Чорнобаївським комунальним підприємством „ Виробниче управління          житлово – комунального господарства” Згідно Законів України „ Про житлово-комунальні послуги”, „ Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”, „ Про природні монополії”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2014р. „ Про зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України”.   Чорнобаївське комунальне підприємство „ Виробниче управління житлово-комунального господарства ” скоригувало витрати на надання послуг на вивезення твердих побутових відходів для споживачів.

Тариф на послуги по перевезенню твердих побутових відходів

Скорегований тариф
Прямі матеріальні витрати                   152937
Прямі витрати на оплату праці                   42972
Інші прямі витрати                   23789
Загальновиробничі витрати                   29917
Адміністративні витрати                   10937
Витрати на збут                    5831
Повна собівартість                   192642
Інвестиційна складова Бюджетні  1311

Інші           4733

Населення 17444Вартість перевезення твердих побутових відходів                   216130Тариф на перевезення твердих побутових відходів 1м.куб.без ПДВ                   45,39Тариф на перевезення твердих побутових відходів 1м.куб. населення                   44,50Тариф на перевезення твердих побутових відходів бюджетних установ 1м.куб.                        46,52Тариф на перевезення твердих побутових відходів інших споживачів                      60,66Тариф на перевезення твердих побутових відходів з ПДВ 1м.куб.

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

 

53,40

55,83

72,82

 

 

Начальник

Чорнобаївського КП „ВУЖКГ”                                       М.І.Черненко

 

До відома споживачів теплової енергії, яку виробляє та відпускає Чорнобаївське комунальне підприємство теплових мереж

   Згідно  Законів України «Про житлово – комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про природні монополії», постанови Кабінету Міністрів України  від  25 березня 2014р № 81 «Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг», яка набрала чинності  з 03 квітня 2014 року та якою встановлено нову ціну на природний газ підприємствам комунальної теплоенергетики для виробництва теплової енергії  для потреб установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджету, а також промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж скориговано витрати  на виробництво теплової енергії для вищевказаних споживачів. Підприємство отримано позитивні  висновки Державною інспекцією України з контролю за цінами стосовно економічно –обгрунтованих  витрат на послуги з централізованого опалення.

 

Зміна діючого тарифу проведена лише корегуванням складової витрат «прямі витрати» (паливо- природний газ) для бюджетних організацій з 2783,96 на 5173,48 (85,8%), для інших споживачів з 3462,26 на 5173,48 (49,4%) .Всі інші складові витрат залишилися без зміни.

 

Зауваження та пропозиції від юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів Чорнобаївським комунальним підприємством теплових мереж за телефоном 2-38-57.

 

Структура тарифу :

 

Тариф на виробництво теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф Скорегований тариф Діючий тариф Скорегований тариф
Прямі матеріальні витрати 2441357 4483534 489910 727220
Прямі витрати на оплату праці 487943 487943 79144 79144
Інші прямі витрати 268216 268216 43505 43505
Загальновиробничі витрати 141694 141694 22983 22983
Адміністративні витрати 167649 167649 27193 27193
Повна собівартість 3506859 5549036 662735 900045
Інвестиціна складова 856076 856076 146400 146400
Вартість виробництва теплової енергії 4362935 6405112 809135 1046445
Тариф на виробництво теплової енергії 852,95 1252,20 975,21 975,21
Реалізація теплової енергії 5115,1 5115,1 829,7 1261,23

Тариф на транспортуання теплової енергії

 

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф Скорегований тариф
Прямі матеріальні витрати 206759 206759
Прямі витрати на оплату праці 40570 40570
Інші прямі витрати 81801 81801
Загальновиробничі витрати 11110 11110
Адміністративні витрати 13939 13939
Повна собівартість 354179 354179
Інвестиціна складова Бюджет 46467Інші7950Населення 802 Бюджет 46467Інші7950Населення 802
Вартість транспортування теплової енергії 358733 358733
Тариф на транспортування теплової енергії 49,09 49,09
Тариф на транспортування бюджетних установ 58,18 58,18
Тариф на транспортування інших споживачів 58,67 58,67

Тариф на постачання теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

населення

Діючий тариф Скорегований тариф
Прямі матеріальні витрати 418 418
Прямі витрати на оплату праці 8852 8852
Інші прямі витрати 86233 86233
Загальновиробничі витрати 2424 2424
Адміністративні витрати 3042 3042
Витрати на збут 103405 103405
Повна собівартість 204374 204374
Інвестиціна складова Бюджет 24655Інші4234 Бюджет 24655Інші4234
Вартість постачання теплової енергії 204374 204374
Тариф на постачання теплової енергії 28,33 28,33
Тариф на постачання бюджетних установ 33,15 33,15
Тариф на постачання інших споживачів 33,43 33,43

 

Загальний тариф на виробництво,транспортування,постачання теплової енергії

Бюджетні установи

Інші споживачі

Діючий тариф Скорегований тариф Діючий тариф Скорегований тариф
Тариф на виробництво теплової енергії 852,95 1252,19 975,21 1261,23
Тариф на транспортуання теплової енергії 58,18 58,18 58,67 58,67
Тариф на постачання теплової енергії 33,15 33,15 33,43 33,43
Тариф без ПДВ 944,28 1343,52 1067,31 1353,34
ПДВ 188,86 268,71 213,46 270,66
Тариф з ПДВ 1133,14 1162,23 1280,77 1624,00

 

Порівняльна таблиця витрат закладених у діючий тариф в розрізі статей витрат до скоригованих витрат

Витрати в діючому тарифі Витрати в скоригованому тарифі відхилення
Паливо(газ) 3090830 5370317 2279487
Електроенергія 251703 251703 0
Вода 7962 7962 0
Матеріали 34827 34827 0
Амортизація 281983 281983 0
Заробітна плата 1096341 1096341 0
Нарахування на зарплату 382649 382649 0
Інші витрати 93228 93228 0
Всього витрат 5239523 7519010 2279487

 

ІІ група споживачів (бюджетні установи)

Скореговані

тарифи

Діючі тарифи
Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

       1612,23

    1133,14
         тариф на виробництво теплової енергії

1502,64

1023,55

         тариф на транспортування теплової енергії

69,81

69,81

         тариф на постачання теплової енергії

39,78

39,78

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

12,04

8,46

         тариф на виробництво теплової енергії

11,22

7,64

         тариф на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

23,42

16,46

         тариф на виробництво теплової енергії

21,82

14,86

         тариф на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

1202,42

723,32

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальний період

17,47

10,51

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,06

3,06

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,25

2,25

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,52

0,52

          абонплата на постачання теплової енергії

0,29

0,29

Абонплата в опалювальний період в т. ч.:

5,95

5,95

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,37

4,37

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,01

1,01

          абонплата на постачання теплової енергії

0,57

0,57

ІІІ група споживачів (госпрозрахункові організації)

Одноставковий тариф за 1 Г/кал в т. ч.:

1624,00

1280,77

         тариф на виробництво теплової енергії

1513,48

1170,25

         тариф на транспортування теплової енергії

70,40

70,40

         тариф на постачання теплової енергії

40,12

40,12

Одноставковий тариф за1 м²протягом року в т. ч.:

12,15

9,59

         тариф на виробництво теплової енергії

11,32

8,76

         тариф на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

         тариф на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Одноставковий тариф за1 м²в опалювальний період в т. ч.:

23,64

18,65

         тариф на виробництво теплової енергії

22,03

17,04

         тариф на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

         тариф на постачання теплової енергії

0,59

0,59

Двоставковий тариф
Згідно лічильника за 1 Г/кал

1210,72

867,49

Без лічильника протягом року1 м²в опалювальний період

17,62

12,62

Абонплата протягом року  в т. ч.:

3,10

3,10

          абонплата на виробництво теплової енергії

2,27

2,27

          абонплата на транспортування теплової енергії

0,53

0,53

          абонплата на постачання теплової енергії

0,30

0,30

Абонплата в опалювальний період   в т. ч.:

6,01

6,01

          абонплата на виробництво теплової енергії

4,41

4,41

          абонплата на транспортування теплової енергії

1,02

1,02

          абонплата на постачання теплової енергії

0,58

0,58

 

 

Директор Чорнобаївського КПТМ                                                          Ю.Г. Цимбал