leader

Увага! Конкурс на зайняття вакантної посади

 

УКРАЇНА

ЧОРНОБАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПРАЦІ І СОЩАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

НАКАЗ

04.11.2016                             смт Чорнобай                            №40-03

 

 

Про оголошення конкурсу

на зайняття вакантної посади

 

 

   Відповідно статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 22,23 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року

НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» -  головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, АОІ та звітності управління з питань праці і соціального захисту населення райдержадміністрації.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади згідно з додатком (додається).

3. Заступнику начальника управління   оприлюднити інформацію про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби на офіційних веб-сайтах районної державної адміністрації  та Нацдержслужби згідно з чинним законодавством та забезпечити прийом документів від кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби протягом 17 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

4. Визначити адміністратором під час проведення конкурсу на зайняття вакантної    посади    державної    служби    Крупенко    Наталію    Борисівну, заступника начальника управління.

5.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління

О.Ю.Юрковський

 

Додаток

до наказу начальника  управління з питань праці і соціального  захисту райдержадміністрації

від 04.11.2016 № 40-03

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу

бухгалтерського обліку, АОІ та звітності управління з питань праці і соціального захисту населення  Чорнобаївської райдержадміністрації

 

вул. Центральна,154, смт. Чорнобай, Черкаської області, 19900

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Проводить розрахунок потреби бюджетних коштів, необхідних для витрат управління.

Здійснює нарахування заробітної плати відповідно до наказів начальника управління, табелів обліку робочого часу та інших документів, що стосується оплати,виконує контроль за використанням фонду оплати праці.

Веде розрахунки з управлінням державної казначейської служби у Чорнобаївському районі Черкаської області, фінансовим  управління райдержадміністрації,Фондом по загальнодержавному обов’язковому страхуванні  по тимчасовій втраті працездатності, Пенсійним фондом, а також перерахування податку з доходів громадян по всіх видах нарахованих та утриманих платежів.

Здійснює підготовку платіжних документів на перерахування належних сум іншим кредиторам та дебіторам відповідно  до фінансових зобов’язань.

Веде рух обліку основних засобів  малоцінних предметів, матеріалів, позабалансовий облік путівок та технічних засобів пересування.

Веде аналітичні та синтетичні рахунки, складає меморіальні ордери, розносить дані бухгалтерського обліку до головної книги.

Проводить інвентаризацію державного та орендованого майна.

Складає та подає в встановлені терміни фінансову та статистичну звітність.Умови оплати праціЗгідно зі штатним розписомІнформація про строковість чи безстроковість призначення на посадуСтроковий – на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами основного працівникаПерелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання1.Копія паспорта громадянина України

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій  особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

Документи приймаються до 17-15 год. 21 листопада 2016 року включно.

Дата, час і місце проведення конкурсу 25 листопада 2016 року о 9-00 год. за адресою:

Черкаська обл., смт Чорнобай, вул. Центральна, 152Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Крупенко Наталія Борисівна

(04739) 22547, 0681060939

Email:chornobay.upszn@gmail.com

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

ОсвітаВища ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи -

3

Володіння державною мовоювільно

Спеціальні вимоги

1

ОсвітаВища, економічна або фінансова,  ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Знання законодавства

 

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність у державних установах»

 

3

Професійні чи технічні знання

 

Вільне володіння комп’ютерною технікою

 

4

Спеціальний досвід роботи     -

5

Знання сучасних інформаційних технологій

 

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel), навички роботи з інформаційно- пошуковими системами  в мережі Інтернет.

 

6

Особистісні якості

 

1) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

2) дисципліна та системність;

3) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

Заступник начальника управління                                     Н.Б.Крупенко

 

 

 

 

 

Додаток  2

до наказу начальника  управління з питань праці і соціального  захисту райдержадміністрації

від 04.11.2016 № 40-03

 

Найменування державного органу Управління з питань праці і соціального захисту населення Чорнобаївської райдержадміністрації
Місцезнаходження державного органу смт. Чорнобай
Область Черкаська
Вид посади (керівна/спеціаліст) Головний спеціаліст
Категорія В
Найменування структурного підрозділу Відділ бухгалтерського обліку, АОІ та звітності
Кінцевий термін прийняття документів  21.11.2016
Основні вимоги до кандидатів
Контактний телефон (із зазначенням міжміського коду) (04739)22547, 0681060939
Результат конкурсу